Kadra zarządzająca

Andrzej Piotr Niedbalski

Prezes Zarządu

Pan Andrzej Piotr Niedbalski jest managerem z wieloletnim doświadczeniem. W latach 1994-1998 rozwijał karierę zawodową w PTK Centertel Sp z o.o. (obecnie grupa Orang ), którą zakończył jako Zastępca Dyrektora Marketingu. W latach 1998-2001 był Prezesem Zarządu T1. S.A., autoryzowanego przedstawiciela Plus GSM. W latach 2003-2007 pracował jako Dyrektor Zarządzający Paytel i Prezes Zarządu Paytel Sp. z o.o. W latach 2009-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Orlen Paliwa Sp. z o.o. i Orlen Petrotank Sp. z o.o. (unia personalna). Pan Andrzej Piotr Niedbalski posiada udokumentowane wieloletnie doświadczenie w budowaniu i kreowaniu biznesu. Posiada również umiejętności w obszarze fuzji, przejęć, konsolidacji biznesu. Zasiadał w Radach Nadzorczych Telefonii Stacjonarnej T2 (Gdynia) i Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ (Warszawa).

Maciej Nienartowicz

Wiceprezes Zarządu

Związany ze Spółką od 1993 roku. Posiada bogate doświadczenia w zakresie handlu zagranicznego zdobyte w kraju jak i zagranicą. W firmie odpowiedzialny jest za kontakty handlowe z kontrahentami zagranicznymi, nadzoruje prawidłową współpracę z armatorami, jest osobą decyzyjną w sprawach płatności dla dostawców. Uważnie śledzi koniunkturę na światowym rynku.

Piotr Bieliński

Wiceprezes Zarządu

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, na której ukończył studia z zakresu Finansów i Bankowości o specjalizacji Finanse w Handlu Międzynarodowym. Swoją karierę rozpoczął od pracy w Banku Spółdzielczym w Dzierzgoniu skąd przeniósł się do Urzędu Celnego w Gdyni, gdzie pełnił służbę jako młodszy kontroler celny. Przez większość swojej zawodowej kariery związany jest ze Spółką Atlanta Poland S.A., w której przeszedł przez wszystkie szczeble pełniąc następujące funkcje:  Referent ds. handlu zagranicznego, Specjalista ds. handlu zagranicznego, Starszy specjalista ds. handlu zagranicznego, Kierownik ds. eksportu. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Eksportu. 

Dariusz Mazur

Prokurent

Jest założycielem oraz głównym akcjonariuszem Spółki. Posiada długoletnie doświadczenie w kierowaniu własnymi przedsiębiorstwami oraz rozległe kontakty biznesowe, które przyczyniły się do dotychczasowego rozwoju spółki. Niczym dyrygent kieruje całą firmą, pilnuje, aby wszystkie sprawy toczyły się zgodnie z Jego myślą. Jest osobą decyzyjną. Na bieżąco śledzi rynek, interesują Go wszystkie wydarzenia gospodarcze, uważnie też przegląda raporty z działań pracowników. Mimo, iż jest człowiekiem bardzo wymagającym, dzięki Niemu w firmie panuje przyjemna atmosfera wzajemnej sympatii. Do 26 września 2014 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki.